Ważny element każdego zakładu pracy

Pracodawcy coraz częściej przywiązują wagę, aby prowadzona przez nich firma spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa. W aktualnych czasach nie wystarczy tylko przestrzegać obowiązujących przepisów. Trzeba bowiem wyposażyć całe przedsiębiorstwo w gaśnice. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy będą czuć się niezwykle bezpiecznie. Należy jednak mieć na uwadze fakt, żeby gaśnica znajdowała się w łatwo dostępnym miejscu. Każdy musi być poinformowany o tym, gdzie ona się znajduje, aby w sytuacjach, kiedy pojawi się ogień można było błyskawicznie się go pozbyć. Gaśnica śniegowa może uratować nie tylko życie pracowników, ale także cały dobytek pracodawcy, przez co jest ona tak ważna. Przepisy wyraźnie określają ile gaśnic ma przypadać na metr kwadratowy, ale lepiej jest, jeśli zdecydujemy o zakupie większej ilości. Poza tym należy przeszkolić pracowników z obsługi. Każdy typ gaśnicy służy bowiem do niwelowania innego pożaru. Złe użytkowanie może spowodować znaczniejsze straty. Więcej na gaśnice

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.